Câu cảm thán là câu diễn tả một cảm giác hay một xúc động giúp bày tỏ cảm xúc, buồn, vui, khen, chê, phẫn nộ hay ngạc nhiên,… Có rất nhiều cấu trúc câu cảm thán trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, các câu cảm thán thường được câu tạo với How, What, So, Such. Trong bài viết này, Gitizen sẽ giới thiệu đến bạn 3 Cấu trúc cảm thán hay gặp trong Tiếng Anh.

1. What + a/an + adj + Danh từ số ít đếm được

Ví dụ 1: What a lazy student.

Cậu học trò này lười quá!

Vậy chúng ta sẽ sử dụng mạo từ “a” bởi vì từ “lazy” bắt đầu bằng một phụ âm.

Hình 1: What a lazy student!

Ví dụ 2: What an interesting book!

Quyển sách hay quá!

Bạn chú ý “interesting” bắt đầu bằng một nguyên âm, vậy chúng ta sẽ dùng mạo từ “an”.

Lưu ý: Ngoài phần a/an ở trên thì sau tinh từ chúng ta nhớ phải dùng một danh từ đếm được. Student, book đều là những danh từ đếm được.

2. What + adj + Danh từ đến được số nhiều/ Danh từ không đếm được

Ví dụ 1: What beautiful flowers are!

Bông hoa này đẹp quá!

Ở đây “flowers” là danh từ đếm được số nhiều, vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ trước danh từ mà không còn mạo từ a/an xuất hiện nữa.

Hình 2: What nice weather!

Ví dụ 2: What nice weather!

Thời tiết đẹp quá!

Như bạn thấy, thời tiết ở dây là danh từ không đếm được, vậy chúng ta chỉ có What + adj + danh từ thôi.

3. How + adj + S + V

Khi chúng ta sử dụng câu cảm thán với How thì sau tính từ luon là một mệnh đề bao gồm chủ ngữ và động từ.

Ví dụ 1: How cold it is! Thời tiết lạnh thế!

Trong đó, “cold” là tính từ, “it” là chủ ngữ và “is” là động từ.

Hình 3: How cold it is!

Ví dụ 2: How interesting this film is! Bộ phim này thú vị thật!

Tương tự, “interesting” là tính từ, “this film” là chủ ngữ và “is” là động từ.

Vậy là chúng ta đã có 2 cấu trúc câu cảm thán bắt đầu bằng What và 1 cấu trúc bắt đầu bằng How. Hãy đọc kỹ hướng dẫn để biết cách sử dụng câu cảm thán sao cho đúng ngữ pháp và áp dụng ngay vào trong đời sống hàng ngày như khen một bộ phim hay, thời tiết hôm nay nóng quá,…


Hiện tại, Gitizen đang tổ chức một số lớp học online  chia sẻ cho bạn phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Bấm vào link để tham gia lớp học miễn phí này.

3 CHIÊN LƯỢC ĐƠN GIẢN HỌC TIẾNG ANH THẦN TỐC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *