Khóa học

Khóa quy trình 5 bước luyện tiếng anh

Giảng viên: Phạm Quang Hưng

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí:

 780.000

Học phí ưu đãi : 390.000


Khóa 10 tuần cùng bạn hành động

Giảng viên: Phạm Quang Hưng

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí:

 2.250.000

Học phí ưu đãi : 890.000


Khóa Học Ngữ pháp EZ

Giảng viên: Phạm Quang Hưng và nhóm GV Gitizen

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí:

 780.000

Học phí ưu đãi : 390.000


Giải pháp tiếng Anh toàn diện

Giảng viên: Phạm Quang Hưng

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí:

 5.950.000

Học phí ưu đãi: 2.950.000


Khóa học làm chủ 44 âm tiếng anh cơ bản 

Giảng viên: Phạm Quang Hưng

 và nhóm GV Gitizen

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí

690.000

Học phí ưu đãi: 390.000

Combo 2 Khóa tiếng Anh nền tảng & tiếng Anh cho phỏng vấn xin việc

Giảng viên: Phạm Quang Hưng

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí : 1.980.000

Học phí ưu đãi: 490.000


Intensive English Speaking

Giảng viên: Phạm Quang Hưng

 và nhóm GV Gitizen

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí :

890.000

Học phí ưu đãi: 390.000


Boost your

English

Giảng viên: Phạm Quang Hưng 

 và nhóm GV Gitizen

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí : 1.980.000

Học phí ưu đãi :

890.000


Tiếng anh nền tảng Foundation English

Giảng viên: Phạm Quang Hưng

 và nhóm GV Gitizen

Tài khoản học sử dụng trong vòng 1 năm

Học phí : 1.250.000

Học phí ưu đãi : 390.000

Tin tức