QUY TẮC 3 NỐT NHẠC GIÚP BẠN CÓ NGỮ ĐIỆU TỰ NHIÊN NHƯ TÂY

Bạn có biết: Dù đọc đúng âm nhưng nếu sai ngữ điệu thì 80% người nước ngoài vẫn không hiểu (xem hướng dẫn để biết tại sao)

Trong series video (3 phần) này bạn sẽ:

  • Hiểu rõ yếu tố then chốt chi phối 90% ngữ điệu tiếng Anh
  • Cách tập rất đơn giản, không lý thuyết phức tạp.  
  • Biết chính xác khi nào cần “lên giọng” hay “xuống giọng”. 
  • Luôn đọc đúng ngữ điệu chuẩn xác.
  • Vai trò của ngữ điệu trong nhận dạng câu và từ. (Đúng vậy! ngữ điệu không phải chỉ để nói cho hay…) 
  • Biết cách nói với ngữ điệu hay nhưng tự nhiêntinh tế mà lại không bị “quá điệu đà” 

Video 1: Nhân tố then chốt

Click vào nút đăng ký bên dưới để xem tiếp video 2 và 3 của series này (... và một ngạc nhiên thú vị)

Là tác giả cuốn sách "5 steps to speak a new language" (xuất bản tại Mỹ năm 2010). Anh từng xuất hiện trên: